PROGRAMY
WIZOWE

Firma Marriott oferuje program wizy J-1 pozwalający studentom i stażystom nabyć doświadczenie zawodowe w hotelach Marriott w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli obecnie pracujesz w branży hotelarskiej lub studiujesz hotelarstwo poza Stanami Zjednoczonymi, możesz wziąć udział w programie szkoleniowym wymiany międzynarodowej J-1, który pozwala zdobyć doświadczenie w pracy w hotelach Marriott w Stanach Zjednoczonych.

Wytyczne programu

Wiza J-1 pozwala na odbycie praktycznego szkolenia w Stanach Zjednoczonych zagranicznym stażystom i praktykantom. Oto kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w programie J-1 w firmie Marriott w Stanach Zjednoczonych:

  • Aby zakwalifikować się jako stażysta J-1, trzeba być zarejestrowanym jako student i odbywać studia w celu uzyskania stopnia lub certyfikatu w placówce szkolnictwa wyższego poza Stanami Zjednoczonymi. ALTERNATYWNIE można być absolwentem, który ukończył studia w takiej instytucji w ciągu 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu wymiany.
  • Aby zakwalifikować się jako praktykant J-1, trzeba posiadać stopień lub certyfikat zawodowy zagranicznej placówki szkolnictwa wyższego i co najmniej roczne doświadczenie zawodowe spoza Stanów Zjednoczonych. Alternatywnie zamiast dyplomu ukończenia studiów można posiadać pięć lat doświadczenia zawodowego spoza Stanów Zjednoczonych.
  • Programy J-1 dla stażystów i praktykantów w kategorii hotelarstwo i turystyka mogą trwać do 12 miesięcy. Praktykanci mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie J-1 trwającym do 18 miesięcy, o ile jego przedmiotem nie jest hotelarstwo i turystyka
  • Stażyści i praktykanci J-1 mogą uczestniczyć w programach szkoleniowych w dziale obsługi pokoi, w recepcji, w dziale gastronomii, w dziale kulinarnym lub w innych programach określonych przez hotel.
  • Po zaakceptowaniu zatrudnienia przez kandydata zza granicy musi on skontaktować się z jedną z poniższych organizacji sponsorskich J-1 posiadających licencję Departamentu Stanu USA, aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza DS-2019 (zaświadczenie kwalifikacyjne) oraz wniosku o wizę J-1.